وزیر بهداشت بنگلادش از ایران تشکر کرد - اخبار یی -


وضع وخیم بهداشت آب، غذا و بیماری های واگیردار جان صدها هزار پناهجوی روهینگیایی را در اردوگاههای موقت در بنگلادش تهدید می کند.

 ویدیوهای پیشنهادی