اینجا نیجریه و یا کشورای آفریقایی نیست


اینجا نیجریه و یا کشورای آفریقایی نیست! اینجا ایران منطقه چادر‌ا‌ن، بندر کنارک... بچه ها از مدرسه برگشته اند و ناهارشان نان و سس است

 ویدیوهای پیشنهادی