علت فوت خشایار الوند نویسنده پایتخت چه بود؟


برای آشنایی بیشتر با بازیگران و دیدن گالری عکس ها و ویدئوهای فیلم و همچنین خواندن خلاصه داستان و اطلاعات دیگر، به صفحه اختصاصی این فیلم در منظوم حتما سربزن:https://www.manzoom.ir/name/nm6381540/خشایار-الوند

 ویدیوهای پیشنهادی