کتک خوردن یک بانوی ایرانی در نمایندگی سایپا!


کتک خوردن یک بانوی ایرانی توسط مدیر نمایندگی سایپا! این ویدیو توسط مجری مردمی تلویزیون شاهین صمدپور منتشر شده ... خانومی که حقش را از مدیر نمایندگی طلب می کند با حمله وحشیانه او مواجه می شود.

 ویدیوهای پیشنهادی