شستشوی کف بیمارستان|نظافت صنعتی بیمارستان|نظافت بیمارستان ها|اسکرابر


اسکرابر، دستگاه شستشوی کف بیمارستان است که برای نظافت صنعتی بیمارستان ها، بهداشت مراکز درمانی و ضد عفونی کردن کف اورژانس ها استفاده میشود. 87184-021 شرکت ابراهیم www.ebrahimco.com

 ویدیوهای پیشنهادی