پیام گردشگران فرانسوی به ترامپ درباره ایران - وب گرد -


چند گردشگر فرانسوی با ماشین شخصیشان به ایران سفر کرده اند و از زیبایی ها و جاذبه های آن دیدن می کنند. نظر آن ها در مورد سفر به ایران جالب است؛ آن ها می گویند: ایران، کشوری امن برای گردشگران اروپایی و سفر به آن با احساس خوشایند غیرقابل توصیفی همراه است. و در ابتدای ویدیو آنها به ترامپ رئیس جمهور امریکا می گویند که ما به ایران می رویم تا تروریست پیدا کنیم و در انتهای ویدئو به ترامپ می گویند که ما در طول این سفر غیر از صلح و خوش حالی چیزی ندیدیم.

 ویدیوهای پیشنهادی