آواز بیات اصفهان پارسا خائف ، شرکت کننده نوجوان مسابقه عصر جدید


دستگاهی که پارسا حائف(هنرمند نوجوان 13 ساله اردبیلی) خواندند آواز بیات اصفهان(گوشه های درآمد اول، بیات راجه،عشاق) است.در وجه تسمیه درآمد آواز بیات اصفهان بد نیست بدانید که این اواز را نخستین بار درویشی خوانده که همیشه وقتی از روی سی و سه پل تردد میکرده و با آن کشکول و تبرزین خاص خودش این زمزمه به همینگونه که آقای خائف نغمه گر میشوند، زیر لب میکرده: بر آتش تو نشستیم و دود شوق برآمد/تو ساعتی ننشستی که آتشی بنشانی

 ویدیوهای پیشنهادی