صحبتهای جنجالی کیومرث پوراحمد در مراسم تشییع خشایار الوند


کیومرث پوراحمد در مراسم تشییع خشایار الوند: در این چهل سال کدام روز برای ما روز خوبی بوده؟ من خشایار را آنقدر نمی شناختم و او را بیشتر از طرف برادرش می شناختم و در مراسم ها دیده بودم. در واقع او را بیشتر از طریق سریال پایتخت می شناختم که مردم آن را می دیدند و دوست داشتند سالهاست كه تلویزیون جمهوری اسلامى را نگاه نمیكنم، اما مردم پایتخت را دوست داشتند. در این چهل سال كدام روز براى ما روز خوبى بوده؟ خشایار الوند یك منافق واقعى بود چون مردم را مى خنداند. خنده، شادی و رقص كه همیشه مكروه است. ظرف این چهل سال گذ

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها