اینجا شوی خرید و فروش لباس در لاس‌وگاس نیست!


مهر: انتشار فیلم‌هایی از یک سالن مد در تهران آن هم با پوشش‌های عجیب و غریب باز هم این سوال را به وجود آورده که برگزاری مراسم هایی از این دست چقدر تحت نظارت قانون انجام می‌شود؟

 ویدیوهای پیشنهادی