جزئیات جلسه بررسی بودجه شهرداری از زبان اعضای شورای شهر - اخبار یی -


جزئیات جلسه بررسی بودجه شهرداری از زبان اعضای شورای شهر / نظر اعضای شورای شهر درمورد بودجه سال آینده شهرداری.

 ویدیوهای پیشنهادی