باران کوثری شرط پخش شدن تیزر فیلم شنل


تیزر فیلم شَنل که چند روزی است روی پرده سینما هاست. به گفته پخش کننده صدا و سیما به شرط اینکه یک پلان از باران کوثری نشان داده شود مجوز پخش این تیزر را صادر شده است

 ویدیوهای پیشنهادی