درگیری نیروی انتظامی با دراویش گنابادی مردم به یاری دراویش شتافته‌اند - شالکه -


درگیری نیروی انتظامی با دراویش گنابادی مردم به یاری دراویش شتافته‌اند، در گیری و حمله نیروی انتظامی به مردم و دراویش گنابادی در خیابان پاسداران⁄ مردم به یاری دراویش شتافته‌اند دراویش مظلوم را تنها نگذارید باما همراه باشید فالو یادتون نره

 ویدیوهای پیشنهادی