سخنان حمید رسایی درباره دو تابعیتی بودن حسن روحانی


رسایی: به این ۴ دلیل، درباره دو تابعیتی بودن حسن روحانی شبهه وجود دارد؛ امیدوارم ایشان پاسخ دهد یا تکذیب کند! http://ansarclip.ir

 ویدیوهای پیشنهادی