اینجا نه آنتالیاست نه تایلند نه لاس وگاس...


اینجا ایران است ، سواحل هرمزگان؛ از شنای مختلط تا سرو مشروبات الکلی ایجاد حیاط خلوت برای توسعه فساد و فحشا توسط غرب زده های وطنی جزیره کوچک مارو در استان هرمزگان در ایام متصل به فاطمیه و پیروزی انقلاب شاهد هنجار شکنی و قبح شکنی فرهنگی بوده است. با عدم نظارت بر جزیره های کوچک از طرف مسئولین هرمزگان طی سال های اخیر همچنان شاهد بی بندوباری و هنجارشکنی هستیم #پوزش_فراوان

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها