لحظه دردناک از جان دادن کودک یمنی


کودک یمنی به علت سو تغذیه و نبود ساده ترین امکانات جان داد.تصاویری که می بینید لحظه جان دادن کودکی است که جهانیان را برآشفت.

 ویدیوهای پیشنهادی