اشک های مادر شهید 4 ساله‌ حادثه تروریستی اهواز


مادر شهید طاها اقدامی : بچه 4 ساله‌ من كه رفت، شب قبلش توی مراسم داشت ميگفت لبيك يا حسين معنیش رو هم نمی دونست ...

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها