کتک کاری دو دانش آموز آمریکایی!


معلم این دو دانش آموز آمریکایی به شیوه ای عجیب تلاش میکند به دعوای آنها خاتمه دهد./ ویدئوهای بیشترhttps://www.mashreghnews.ir/service/photo