انتقاد تند دکتر صمصامی به ناکارآمدی دولت روحانی


دکتر حسین صمصامی اقتصاددان و استاد دانشگاه: این دولت شایسته اداره این مملکت نیست!

 ویدیوهای پیشنهادی