واکنش مجری برنامه ثریا به صحبت های روحانی درباره ارزانی گوشت


آقای رییس‌جمهور، علت اصلی قاچاق بی تدبیری و نابودی سامانه های شفافیت است نه ارزانی کالاها.به اعضای کابینه بگویید حداقل به صورت نمادین هم که شده در این شرایط اقتصادی با مردم همدردی کنند و کمی شبیه مردم زندگی کنند.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها