وقتی رکورد سریع‌ترین پرواز با لباس جت شکسته شد


کورد سریع ترین پرواز با لباس جت توسط ریچارد براونینگ (Richard Browning)، مخترع و کارآفرین انگلستانی و موسس شرکت اقتصادی “Gravity Industries” شکسته شد.

 ویدیوهای پیشنهادی