مجموعه کتابهای شیخ بهائی..مجموعه کتابهای حکیم طمطم هندی.مجموعه کتابهای میرداماد کبیر مجموعه کتابهای هفتاد دو دیو.مجموعه کتابهای اموزشی جفر.


گشایش بخت دختر یا پسر,طلسم بسیار مجرب زیبای,طلسم جذب خواستگار ان و یا جذب خواستگار مورد علاقه ,آموزش کامل علوم غریبه ، آموزش طالع بینی و سرکتاب شخص و اموزش طبع طالع افراد، طالع بینی ازدواج ,آموزش ستاره بینی، آموزش علم جفر و استخراج اعداد،آموزش نوشتن دعا ونیز نوشتن تعویذات و طلسمات که باچه مرکبی و درچه روز و ساعتی باید چه تعویذ ودعای نوشت .نام موکلیین روز وشب .نام موکلین حروف .نام موکلین برج ها،آموزش تعبیردرستی و نادرستی خواب،جدول ایام وساعات برای نوشتن تعویذات, ساعات دیدن خواب( میزان درستی یا نادرستی  خوابها در هر روز یا. درهرساعت )طلسمات مهر محبت و عاشق کردن کسی برای .همه طبع ها ، جذب خواستگار .راضی شدن خانواده ها برای خواستگاری و... دراجتماع_طلسم جذب خواستگار_طلسم جذب خواستگار مورد علاقه_طلسم جلب وجذب مشتری_طلسم رزق وروزی_دعا برای عاشق کردن دختر یا پسر_بیقرار کردن معشوق_وصدها موارد دیگر برای توضیحات کامل ودانلود به لینک زیر مراجعه کنید http://yon.ir/KD5wX (پکیج مجمع الدعوات وجامع الدعواتشمال 7کتاب خطی)سه جلد خطی جامع الدعوات کبیر و 4جلد کتاب خطی مجمع الدعوات کبیر(برای توضیحات بیشتر وهمچنین دانلود فایل به این لینک مراجعه کنیدhttp://yon.ir/7DDsP  ) شش جلد کتاب خطی  از حکیم طمطم هندی + دوکتاب بمعروف در زمینه علوم غریبه بنام صمور هندی و مرتاضنامه هندی +صد طلسم گلچین درباب مح

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها