مستند در برابر طوفان 2 - قسمت سوم - فرهنگ و هنر


| مجموعه در برابر طوفان 2 | کارگردان: مهدی نقویان | فصل دوم مجموعه در برابر طوفان در ده قسمت به زمانه‌‌ی پهلوی دوم می‌پردازد. اقتصاد، ارتش، فرهنگ و هنر، آموزش و پروش، ساواک، سیاست داخلی، سیاست خارجی، مذهب، مطبوعات و زندگی خصوصی، ۱۰ موضوعی است که در هر قسمت این مجموعه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. | قسمت سوم: فرهنگ و هنر | تهیه شده در موسسه روایت‌ فتح و شبکه مستند

 ویدیوهای پیشنهادی