قهر مهدی فخیم زاده از برنامه تلویزیونی+ عذرخواهی اش


مهدی فخیم زاده درحالی که مهمان برنامه زنده «سینما دو»بود بعد از ارتباط تلفنی با لاله اسکندری و بعد از پخش آیتمی برنامه را ترک کرد. قهر ناگهانی مهدی فخیم زاده از این برنامه و ویدیو عذرخواهی او را ببینید. www.mostar.ir

 ویدیوهای پیشنهادی