تعقیب و گریز پلیس با سارق مسلح در اتوبان تهران ـ کرج


مأموران پلیس آگاهی تهران بزرگ، سارق حرفه ای خودرو را در یک تعقیب و گریز در اتوبان تهران ـ کرج بازداشت کردند.

 ویدیوهای پیشنهادی