02- آموزش تنظیمات اولیه دستگاه DVR داهوا


ویدیو قسمت دوم از سری آموزش های کاربری دستگاه DVR داهوا سری XVR و HCVR - تکنو تصویر ایران، بزرگترین و با سابقه ترین مجموعه فعال در زمینه سیستم های مداربسته می باشد. وب سایت تکنو تصویر : www.tticom.ir

 ویدیوهای پیشنهادی