‏مقایسه فارسی صحبت کردن حامد بهداد و ویلم فلور (پژوهشگر تاریخ اهل هلند)


با اینکه فارسی، زبان اول و یا حتی دوم فلور نیست، وی فارسی را به راحتی و بدون به کارگیری واژه های انگلیسی صحبت میکند