جلسه اول آموزش متلب - آشنایی


آموزش نرم افزار و زبان برنامه نویسی Matlab مدرس: محمد فردین. مطالب مطرح شده در این جلسه : آشنایی با محیط Matlabو معرفی بخش های مهم آن ، کار با محیط Command Window و دستورات مختلف

 ویدیوهای پیشنهادی