موزیک ویدیو باحال داماد در خندوانه


جینگ و جینگه ، ساز میاد از بالای شیراز میاد شازده دوماد غم نخور که نومزدت با ناز میاد سر کوچه ی عروس خانوم شاخه گل کردند سوار سز کوچه ی شازده دوماد صد شتر کردند قظار یار مبارک بادا ایشالله مبارک بادا ( دوبار ) چارقدِ لاکت بنازُم ، لول به وال باد می بره رنگ گلناریت بنازم ، سر شب خوابت می بره کی به حجله ؟ کی به حجله ؟ شازده دوماد با زنش کی بگرده دور حجله ؟ خوار کوچیکترش یار مبارک بادا ، ایشالله مبارک بادا ( دوبار )

 ویدیوهای پیشنهادی