مصاحبه جنجالی کارلوس کیروش که هرگز اجازه پخش نگرفت


ویدیوی لو رفته از مصاحبه جنجالی کیروش دو هفته قبل از جام ملتهای آسیا که هرگز اجازه پخش نگرفت

 ویدیوهای پیشنهادی