اظهارات و نظریات هنرجویان موفق آموزشگاه جوان در باره آموزشگاه جوان


خانم رشیدی یکی از هنرجویان موفق آموزشگاه فناورای مد و لباس جوان هستند که درسال 80 توسط استاد جوان برای تاسیس مزون دعوت به همکاری شده بودند. ولی وقفه ای که برای شروع کار مزون ایجاد شد، استاد جوان از خانم رشیدی خواستند که در دپارتمان آموزشی همکاری خود را با آموزشگاه شروع بکنند. و همین امر باعث گردید که ایشان دوره مربیگری را در کنار استادجوان بصورت کامل آموزش دیده و یاد گیری الگوهای بدون پرو خود را تکمیل نمودند. این اتفاق شروع بسیار خوبی را برای خانم رشیدی رقم زد که اکنون یکی از آموزشگاهداران موفق و فعال تهران

 ویدیوهای پیشنهادی