آموزش اندازه گیری اشیا توسط دانش آموز کلاس ثریا شریفی اول سه خانم هاشمی


این کلیپ که توسط دبستان دخترانه واحد 3 در سال تحصیلی 98-97 ارسال شده را تقدیم حضور شما می نمائیم.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها