کودک آزاری در مهد کودک (کودک آزاری بانوان) (زن ها فرشته اند!!)


[8] - فیلم زیر توسط یک کمک مربی عزیز در مهد کودک گرفته شده. ایشون پس از تذکر چندین باره به پرستارکودک، وقتی شاهد بی توجهی وی می گردد از اقدام وحشیانه آن زن فیلمبرداری می کند و فیلم را در فضای مجازی منتشر می کند. در این فیلم یک زن 37 ساله برای غذا دادن به پسر بچه 2 ساله، دماغ او را می گیرد تا وی گریه نکند و دهانش را باز کند. وی چندین بار قاشق غذاخوری را تا انتها در دهان کودک فرو می کند. و حتی چندین بار نیز به صورت کودک 2 ساله سیلی محکمی می زند. در انتها موهای وی را گرفته و با مو وی را از زمین بلند می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید: http://menshome.ir/674

 ویدیوهای پیشنهادی