تصادف عجیب دو پورشه


در مسابقات اتومبیلرانی اسپانیا دو خودرو پورشه به طور عجیبی با هم تصادف می کنند.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها