پایان یک عمر فرار کردن:قسمت آخر فصل پنجم فرار از زندان


با پایان رسیدن فصل 5 تماشاگران بیش تر از قبل مطمئن شدند که اگر این فصل ساخته نمیشد اتفاق به مراتب بهتری می افتاد.فصل 5 فرار از زندان نسبت به فصل های پیشین افت زیادی داشت و مایکل اسکافیلد بیشتر از ذهنش به زورش برای حل مسائل اکتفا میکرد.به هر حال امیدواریم این فصل طبق گفته سازندگان آخرین فصل فرار از زندان باشد و مایکل بعد از یک عمر فرار بتواند معنای آزادی و زندگی را درک کند که واقعا لیاقتش را دارد.

 ویدیوهای پیشنهادی