آموزش Header و Footer در نرم افزار Word


در این جلسه آموزش هدر و فوتر رو به شکلی ساده به همراه برخی نکات و تنظیمات مرتبط به آن توضیح می دهیم.

 ویدیوهای پیشنهادی