نوحه جدید سید سید مهدی میرداماد |نفس نفس می زنم نفس نفس می زنه


اما فیکم مسلم یه نفر نیست بهش آب بده/ نفس نفس می زنم نفس نفس می زنه/ بال و پرش زخمیشو هی به قفس می زنه ...

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها