گفتگو با آذری جهرمی وزیر جوان ارتباطات درباره اینترنت، فیلترینگ و تلگرام


گفتگو با مهندس آذری جهرمی وزیر جوان ارتباطات درباره اینترنت، فیلترینگ و تلگرام

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها