اهمیت تصویب لوایح چهار گانه پیش از مهلت تعیین شده برای دولت


حسینعلی امیری: اینکه چرا در جلسه گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد تصویب لوایح FATF به نتیجه نرسیده اند، موضوعی داخلی مجمع است/ چند تن از وزرا و معاونان رییس جمهور در جلسه مجمع تشخیص حاضر شدند و مسائل مورد نظر را بر شمردند/ برای دولت تصویب این لوایح پیش از مهلت تعیین شده بسیار اهمیت دارد

 ویدیوهای پیشنهادی