اصل ماجرای مصاحبه کی روش درباره مردم ایران و واکنش جنجالی خیابانی


اصل ماجرای مصاحبه کی روش درباره مردم ایران و واکنش جنجالی خیابانی آقای مترجم کار دست کی‌ روش و خیابانی داد! اظهارات روز گذشته کارلوس کی‌ روش با واکنش تند جواد خیابانی روبرو شد، اما اصل ماجرا چه بود؟

 ویدیوهای پیشنهادی