ایران میزبان گردشگران سلامت عراقی


آشنا و دوستانش از کردستان عراق برای انجام ایمپلنت دندان و لیپوماتیک به ایران آمدند. آنها پس از بررسی ایران و برآورد هزینه های گردشگری سلامت، با همراهی آریامدتور به تهران آمدند. آنها در مدت اقامتشان در ایران از مکان های گردشگری دیدن کردند.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها