عباس کیارستمی: آثارم مهم نیست میخواهم خودم باقی بمانم...ببینید


صحبت های کیارستمی و پاسخ اش به سوالی مبنی بر اینکه.......

 ویدیوهای پیشنهادی