جنایت های اسرائیل در غزه از زبان یک آمریکایی و یک کلیمی با شرف


آقای کنت اُ کیف افسر سابق نیروی دریایی آمریکا که پاسپورت آمریکایی خودش را بسبب جنایت های آمریکا پس داد و گیلاد اتزمان یهودی که دیگر خودش را یهودی نمی داند در باره جنایت های اسرائیل افشاگری می کنند

 ویدیوهای پیشنهادی