حیوانات اهلی | حیوانات مزرعه | صداهای حیوانات | حیوانات خمیری


آموزش نام حیوانات اهلی به زبان فارسی همراه با صداهایشان، خمیری با صدای شادی موسوی نیا حیوانات مزرعه اسب گاو بز خوک گوسفند غاز مرغ شتر مرغ خرگوش گربه سگ طوطی فارسی، ویدیوهای آموزش زبان فارسی، انگلیسی و روسی. - کانال سوار طوفان www.aparat.com/savare2fan

 ویدیوهای پیشنهادی