مدیران بنیاد مستضعفان ۱۹ میلیون حقوق می‌گیرند!


محمد سعیدی‌کیا،‌ رئیس بنیادمستضعفان گفت: حقوق من و معاونانم با اضافه‌کاری ماهانه بین ۱۷ تا ۱۹ میلیون است.

 ویدیوهای پیشنهادی