کامران تفتی: زرشک طلایی برایشان کم است/ از دیدن بعضی فیلم های مزخرف امسال پشیمانم/ حسن جوهرچی لابی و پارتی بازی بلد نبود


کامران تفتی: زرشک طلایی برایشان کم است/ از دیدن بعضی فیلم های مزخرف امسال پشیمانم/ حسن جوهرچی لابی و پارتی بازی بلد نبود/ سال پیش سیمرغ طناز طباطبایی را ندادند. در حاشیه جشنواره فیلم فجر مصاحبه کردیم با کامران تفتی کامران تفتی درباره فیلم های جشنواره فیلم فجر نظرش رو صریح و بی پرده مطرح کرد. از نظر تفتی جشنواره امسال یکی از بدترین جشنواره ها بود بخاطر فیلم های بشدت ضعیفی که درش حضور داشتند. کامران تفتی البته درباره دو فیلم ویلایی ها و ماجرای نیمروز نظر دیگری داشت و از آن ها بعنوان بهترین ها نام برد.

 ویدیوهای پیشنهادی