فیلم دیدار پاسداران بازداشت‌ کننده نظامیان آمریکایی با رهبر انقلاب در سال 94


فیلم دیدار پاسداران بازداشت‌ کننده نظامیان آمریکایی با رهبر انقلاب در سال 94 / سالروز به خاک مالیده شدن پوزه آمریکا توسط مدافعان خلیج فارس دریادلان نیروی دریایی گرامی باد. مدافعان خلیج فارس

 ویدیوهای پیشنهادی