نظر مصاحبه شدگان جهت ورود به دوره جامع تربیت معامله گر حرفه ای بازار سرمایه


جهت تکمیل شکاف دانشی و مهارتی موجود در ایران که جای آن بسیار خالی است ، دوره به دو بخش آموزش و کارآموزی تقسیم شده است. پس از کسب آموزش های لازم جهت پرکردن شکاف دانشی افراد در حوزه های تحلیل تکنیکال ایرانی، تحلیل بنیادی ایرانی، تابلوخوانی ، فیلتر نویسی و رفتارشناسی معاملات، در طول هفته افراد زمان هایی را جهت تمرین عملی در تایم های باز بازار به صورت حضوری در کنار مستران کارآموز قرار گرفته و به صورت عملی اقدام به خرید و فروش و کسب مهارت لازم می پردازند .کارآموزی در تایم بازار برای اولین بار در ایران در حوزه مع

 ویدیوهای پیشنهادی