فرودگاه-سالن انتظار-هواپیما-زمین شوی-اسکرابر-سرنشیندار


فرودگاه-سالن انتظار-هواپیما-هواپیمایی-زمین شوی-کف شوی-نظافت صنعتی-اسکرابر-سرنشین دار-فلامک ماشین- ساخت کمپانی IPC GANSOW ایتالیا سایت : www.falamakmachine.com تلفن :۸- ۰۲۱۸۸۵۳۵۴۴۴

 ویدیوهای پیشنهادی