افسران جنگ نرم :انتقاد صریح استاد پناهیان از حقوق های نجومی دربیت رهبری


منبر استاد پناهیان در بیت مقام عظمای ولایت علوی السیدعلی خامنه ایی و فرمایشات و انتقاد صریح استاد از حقوق های نجومی در بین بعضی مسئولین ... ما را دنبال کنید

 ویدیوهای پیشنهادی