چالش امادگی جسمانی نخست وزیر هند


چالش دعوت به آمادگی جسمانی از سوی وزرای کابینه هند آغاز شده است، نخست وزیر 67 ساله هند به این چالش پاسخ داده است.

 ویدیوهای پیشنهادی